VPO
VPO
VPO - Telefon 800 280 800

Kompletní realizace (zakázka na klíč)

 

Okna by měla nejen dobře vypadat, ale hlavně správně fungovat. A k tomu se musí zaměřit, připravit, vyvážit, ukotvit, zapěnit... no zkrátka kvalitně namontovat.

Naše okna, dveře a doplňky montují výhradně profesionálové, kteří mají s montážemi dlouholeté zkušenosti.

Montujeme nové výplně s doplňky do novostaveb i rekostrukcí, včetně demontáží původních výplní a jejich ekologické likvidace. Hravě si poradíme s byty, rodinnými a bytovými domy i kancelářskými objekty.

A abyste měli co nejméně starostí, zajistíme vám také zednické práce a zapravení po montáži s případnými dozdívkami či úpravami otvorů. 

Výhody a přednosti

 • nemusíte se o nic starat – od návrhu řešení až po dodávku je to v našich rukách,
 • vše vám předem a srozumitelně vysvětlíme, 
 • montáž provadí zkušení montéři 
 • a na velkoformátové výrobky máme vlastní manipulační techniku.

 

 

Kompletní realizace (zakázka na klíč)
Kompletní realizace (zakázka na klíč)

Vysvětlení pojmů

Co zahrnují jednotlivé práce, které si můžete objednat při dodání nových oken a dveří?

Zaměření

 • Určení výrobních rozměrů odvozených od velikosti stavebního otvoru s přihlédnutím k závazným doporučením výrobce profilových systémů.
 • Výrobním rozměrem se rozumí výška a šířka okenního (dveřního) prvku stanovená při zaměření stavebního otvoru naším technikem. Garantujeme pouze takové výrobní rozměry, které byly zaměřeny naším technikem. Je-li výrobní rozměr stanoven jiným způsobem (např. je-li zaměřen objednatelem nebo stanoven dle údajů objednatele o velikosti stavebního otvoru, když tento stavební otvor není dosud připraven), přechází garance za výrobní rozměr na objednatele.

Demontáž

 • Odstranění (vybourání) původních okenních (dveřních) prvků – původní okenní a dveřní prvky nebudou zachovány, pokud není smluvně sjednáno jinak,
 • „hrubý úklid“ bez odvozu suti.

Montáž

 • Dopravu výrobků do místa plnění za podmínek sjednaných ve smlouvě,
 • osazení a ukotvení nových oken a dveří do připravených otvorů,
 • aplikaci polyuretanové pěny (v případě, že se neprovádí zednické zapravení bez jejího ořezání),
 • kontrolu funkčnosti výrobků, jejich seřízení a předvedení objednateli.

Zednické zapravení

 • Zapravení špalet vnitřního ostění a nadpraží, vnitřních a venkovních parapetů (pokud jsou 
součástí dodávky) odpovídajícím materiálem (pokud není sjednáno jinak),
 • zapravení plochy ostění na hranu původního ostění.

Likvidace odpadu

 • Odvoz původních výplní stavebních otvorů k ekologické likvidaci.

Rozsah veškerých činností je vždy uveden v příloze uzavřené Smlouvě o dílo.