VPO
VPO
VPO - Telefon 800 280 800

Vzděláváme se

DATA | other-images | 347-vzdelavame-se_main_thumb.jpg

Společnost VPO Protivanov, a.s. realizuje vzdělávací projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013141.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí našich zaměstnanců.

Realizace projektu: 1.1.2019 - 31.12.2022