Solární systémy a program Zelená úsporám

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Solární systémy a program Zelená úsporám

zelená úsporám

V programu Zelená úsporám jsou solární systémy zařazeny do oblasti C.

Oblast C využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C.1. výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tep. čerpadla

C.2. instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

C.3. instalace solárně-termických kolektorů

V části C budou dotace nově poskytovány jen jako fixní částka na instalaci, nikoliv jako procentuální podpora na dané opatření. Platí přitom, že fixní částky v zásadě odpovídají maximálním dotacím podle dosavadních podmínek. Pokud tedy například činila dotace na solární systém pro ohřev vody v rodinných domech 50 % nákladů, maximálně 55 tisíc, nově činí dotace fixních 55 tisíc Kč.

U solárních termických kolektorů instalovaných na rodinné domy se snižuje požadavek na minimální roční solární zisk (pozor, nejde o využitelnou energii) na jednu instalaci z původních 2000 kWh na 1500 kWh. U solárních termických kolektorů instalovaných na bytové domy zůstává tento parametr zachován v hodnotě 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na instalaci napojena.

Všechny sestavy solárních systémů, které nabízíme, splňují podmínky programu Zelená úsporám. U sestav HomeSolar TUV 300/OPTIMAL a HomeSolar TUV+ÚT TOP je v ceně systému vyřízení dotace Zelena úsporám zdarma.

 

 

 

 

 

ko