Solární systémy

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Solární systémy

solární systém

V posledních letech sílí tlak na využití obnovitelných zdrojů energie. K těmto zdrojům patří i sluneční energie. Věděli jste, že za pouhou hodinu slunečního svitu, vyprodukuje slunce tolik energie, že stačí k pokrytí ročních potřeb celé populace na světě? Sluneční energie je nevyčerpatelným zdrojem energie, jejíž využívání nemá žádné negativní účinky na životní prostředí. Množství solární energie, které se dá využít, je závislé na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Sluneční energii lze dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou. Na výrobu energie stačí jen malá část slunečních paprsků. Roční sluneční radiace (oslunění) se pohybuje mezi 900 až 1300 kWh/m2. S jakými průměrnými regionálními hodnotami lze počítat, ukazuje obrázek. Na území České republiky jsou pro využití solární energie poměrně dobré podmínky. Celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) se v našich podmínkách pohybuje v rozmezí 1400 - 1700 h/rok. V některých oblastech, jako například v nížinách na jižní Moravě, je udávaná doba slunečního svitu dokonce až 2000 h/rok. Na plochu jednoho čtverečního metru přitom dopadá ročně cca do 1100 kWh solární energie. Na základě těchto čísel je možné konstatovat, že při dobré účinnosti solárního systému lze z poměrně malé plochy (podstatně menší, než je střecha rodinného domku) získat poměrně velký výkon.

                                                                  Průměrný dopad záření na území ČR

průměrný dopad slunečního záření na území ČR

Využití sluneční energie

V našich podmínkách je možné solární energii využívat zejména k výrobě tepla, a to k ohřevu teplé užitkové vody, vody v bazénech a k dotápění objektů. Klimatické pásmo ČR nestačí na úplné pokrytí energie potřebné na celkový roční ohřev pitné vody, a proto je vhodné ho kombinovat s jiným výrobníkem tepla (plynový kotel apod.).

                                                  Graf intenzity slunečního záření

intenzita slunečního záření

 

                             Průměrná sluneční radiace v ČR

průměrná sluneční radiace

 

Výhody solární energie

+ šetří náklady na energii a přírodní zdroje
+ je vyzkoušená a spolehlivá
+ omezuje znečišťování ovzduší
+ je snadno dosažitelná
+ snižuje závislost na fosilních palivech

Ke stažení
PROSPEKT - SOLÁRNÍ SYSTÉMY

 

ko