Rada SFŽP schválila další žádosti Zelená úsporám

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > O firmě > Novinky > Rada SFŽP schválila další žádosti Zelená úsporám

Schváleno dalších téměř 25 tis. žádostí. Žadatelům s neúplnou žádostí byl zaslán dopis.

29.4. 2011

Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) schválila a ministr Tomáš Chalupa dnes podepsal další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Na jednání Rady fondu bylo odsouhlaseno téměř 25 tisíc žádostí ve výši přesahující 7,2 mld. Kč. Celkem tak bylo již od začátku programu schváleno přes 61 tisíc žádostí za zhruba 15,4 mld. Kč. U 16 tisíc žádostí, které jsou neúplné, byli žadatelé osloveni dopisem a vyzváni k doplnění ve lhůtě 60 dnů. Jak budou doplněné žádosti přicházet, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti budou dále administrovány a následně propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP.


„Jsem velmi rád, že se podařilo po usilovné práci během předchozích tří měsíců a zpracování všech žádostí co nejrychleji schválit velký balík žádostí žadatelů. Po odsouhlasení kupci, zhruba do dvou týdnů, začne Fond rozesílat žadatelům vyrozumění a smlouvy. Po doložení realizovaných opatření nebude nic bránit tomu, abychom žadatelům dotaci poslali," uvádí Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí.


Neúplné žádosti

Kolem 16 tisíc žádostí je nesprávně vyplněných, tedy neúplných. U těch byli žadatelé během včerejšího dne vyzváni dopisem k doplnění. Na opravu budou mít 60 dnů. Pokud žadatelé nebudou na tuto výzvu reagovat, jejich žádost nebude dále administrována. „Všechny žadatele s neúplnými žádostmi jsme ve stejný den vyzvali k opravě, proto je žádáme, aby sledovali své poštovní schránky. Postupně se budeme snažit prostředky fondu doplňovat a také dodatečně opravené, zadministrované a schválené žádosti postupně proplácet. Naším cílem je, aby se dostalo postupně na všechny," dodává Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí.


Rozbíhá se důsledná kontrola

Současně SFŽP zahájil důslednou kontrolu projektů v programu Zelená úsporám. „Jsou zpracovány jasné, konkrétní metodické kontrolní postupy s cílem u všech žádostí ověřit soulad se smlouvou a s projektovou dokumentací. Máme informace o tom, že ne vždy bylo postupováno při realizaci v souladu se smluvními podmínkami. Pokud najdeme neoprávněně čerpané prostředky, budou žadatelé či zhotovitelé důsledně postihováni. Neoprávněně čerpané či požadované finanční prostředky nebudou vypláceny nebo budou zpětně vymáhány," doplňuje ministr Tomáš Chalupa.


Celkový přehled žádostí

Od vyhlášení programu do 31. 12. 2010 bylo ze SFŽP ČR již profinancováno 13 500 žádostí o podporu v celkové výši 2 002 mil. Kč. Od 1. 1. 2011 do 27. 4. 2011 bylo profinancováno dalších 14 500 žádostí o podporu ve výši 2 735,0 mil. Kč. V rámci Programu Zelená úsporám byla žadatelům zatím proplacena částka v celkové výši 4 737,0 mil. Kč. Za první tři měsíce tohoto roku byla žadatelům profinancovaná vyšší podpora, než v letech 2009 a 2010 dohromady. V polovině května by mělo být proplaceno na účty žadatelů zhruba 5 miliard korun.


zdroj: www.zelenausporam.cz

ko