Připojovací spára

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Připojovací spára

Okna v panelovém domě jsou osazena v konstrukcích (betonových obvodových panelech), které jsou pro vlhkost a vodní páry značně nepropustné. Původní dřevěná zdvojená okna vlivem své konstrukce a zhoršujícího se stavu tento nedostatek výrazně kompenzovala nechtěným větráním (za cenu velkých tepelných ztrát). S novými dokonale těsnými okny dojde k přerušení samočinného odvětrávání vlhkosti a vzniklý difúzní tlak vodních par obsažených ve vzduchu v interiéru bytu se tak soustředí na jediné místo, umožňující jejich pohlcování - neošetřenou připojovací (montážní) spáru nového plastového okna. Proto je potřebné, vedle nutnosti tzv. organizovaného větrání, zabezpečit technicky dokonalé provedení připojovací spáry tak, aby v ní nedocházelo k absorpci vodních par a následně k jejich kondenzaci v montážní polyuretanové pěně. Tím se radikálně snižuje její tepelně izolační schopnost a dochází k vytvoření tzv. tepelného mostu. Ten je nejenom místem zvýšených úniků tepla, ale také vlivem nízké povrchové teploty místem další kondenzace vlhkosti a vlhnutí povrchu a následným výskytem plísní a degradace omítky. V našich montážních postupech disponujeme uceleným systémem komponentů určených k dokonalému provedení připojovací spáry do různých druhů okenních ostění.

obr. 1 - schéma průchodu tepla a vlhkosti montážní pěnou (a její kondenzace) zapravené pouze omítkou.


obr. 2 - schéma typického provedení tříúrovňové izolace připojovací spáry v zalomeném ostění.

ko