Práce spojené s dodáním oken a dveří

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Produkty > Doplňky a služby > Práce spojené s dodáním oken a dveří

Demontáž původních oken nebo dveří


Demontáž původních oken zahrnuje vysazení křídel, demontáž vnitřní parapetní desky a vnějšího parapetního plechu(bude-li součástí výměny) a po naříznutí dřevěného rámu okna destruktivním způsobem jeho vyjmutí (vypáčení) z okenního otvoru.

Poté následuje úprava a příprava vzniklého otvoru pro montáž nového okna - očištění, odstranění uvolněných částí omítky, odstranění suti a eventuelní zednické vyspravení velkých nerovností ostění a podhledu montážní spáry.

 

vybourání oken a dveří

 

 

Montáž oken a dveří

Výměnu okna nebo dveří provádíme (až na výjimky) vždy ze strany interiéru bytu, aby nedošlo k narušení venkovní fasády (jejíž oprava je vždy náročnější než lokální úpravy vnitřních omítek). Následuje instalace nového okna, usazení - ustavení ve vodorovném a svislém směru, fixace v konečné poloze a ukotvení příslušnými kotevními prvky.

Dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou (PU) pěnou. Současná úroveň montážní technologie umožňuje aplikovat tuto pěnu až do teploty -10ºC.

K usazenému a ukotvenému oknu se pak namontují doplňky - vnější a vnitřní parapet.

 

montáž oken a dveří

 

 

Zednické zapravení

Po vytvrdnutí montážní pěny je provedeno zednické zapravení nebo zalištování montážní spáry (eventuelně kombinace obou technologií

- dle konkrétní situace na stavbě a specifikace zakázky)

Posledním krokem jsou dokončovací práce: očištění okna, odstranění ochranných fólií, instalace krytek, montáž  žaluzií (event.sítí proti hmyzu), konečné seřízení a kontrola funkčnosti okna.

 

zednické zapravení

 

 

Ekologická likvidace starých oken a dveří

Na vaše přání odvezeme stará okna nebo dveře a ekologicky je zlikvidujeme.


ko