Posuvná garážová vrata

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Produkty > Garážová vrata > Posuvná garážová vrata

Jedná se o typ sekčních garážových vrat s tím rozdílem, že panely jsou postaveny svisle a nezajíždějí pod strop, ale podél stěny garáže. U posuvných garážových vrat v podstatě nezáleží na šířce instalačního otvoru, jednotlivé lamely vlastně stojí a nejsou tedy namáhány tolik, jako lamely u sekčních

Posuvná garážová vrata

 

POPIS VRATposuvná sekční garážová vrata

 

Velkou výhodou posuvných garážových vrat je, že nesníží průjezdní výšku otvoru. Umožnují také jednoduchý průchod osob při částečném otevření vrat. Vrata se vždy instalují za stavební otvor, z vnitřní strany zdiva. Zámky panelů jsou vylisované tak, aby nemohlo dojít k sevření prstů. Sekce jsou při pohybu vedeny v závěsné kolejnici, která zajišťuje klidný pohyb vrat. Podlahové vedení tvoří podlahový práh. Provedení posuvných garážových vrat je dáno umístěním panelu na svislo a tím i změnou designu oproti sekčním vratům. Vrata mohou mít všechny povrchové úpravy a motivy panelů jako sekční vrata.

 

 

OVLÁDÁNÍ


ručně (vrata větších rozměrů za pomoci řetězové převodovky „kočky“)

elektropohonem (s možností dálkového ovladače)

 

 

PROLISY

 

typy prolisů garážových vrat

 

BARVY A DEKORY VRAT

 

barvy a dekory vrat

 

 

 

KOVÁNÍpřipravenost pro vrata

  • ocelové L-profily s integrovaným těsněním a vodící kolejnicí ve tvaru „J“
  • síla stěny profilů - 2 mm
  • povrchová úprava - galvanické zinkování (kromě střižných hran)
  • spoje profilů - technologie „TOX“ pro spoje plechů bez nutnosti narušení zinkové vrstvy
  • posuvová kolečka - nylonová s kuličkovými ložisky
  • ocelová lanka a torzní pružiny jsou standardně dimenzovány na 20 000 cyklů (cyklus = otevření + zavření)

 

 

 

 

 

Kování STP (standardní)


šířka "x" max. 6 900 mmkování stp
výška "y" max. 3 300 mm
nadpraží "h" min. 110 mm
úhel kování 90 - 180°

 

Ostění "L nebo R"
540 - 1200 mm (s pohonem na stěně)
nad 1200 mm (s pohonem nad otvorem)
min. 510 mm (ruční ovládání)

 

Hloubka garáže "z"
min. "x" + 1500 mm (s pohonem na stěně)
min. "x" + 1000 mm (s poh. nad otvorem)
min. "x" + 500 mm (ruční ovládání)

 

Kování LHP (snížené)

kování lhp

šířka "x" max. 6 900 mm
výška "y" max. 3 300 mm
nadpraží "h" min. 110 mm

 

Ostění "L nebo R"
min. 90 mm (s pohonem)
min. 200 mm (ruční ovládání)

 

Hloubka garáže "z"
min. "x" + 1500 mm (s pohonem)
min. "x" + 500 mm (ruční ovládání)

Umístění pohonu: na boční stěně

 


OVLÁDÁNÍ, POHONY, DOPLŇKY

 

ovládání doplňky k vratům

 

 

ko