Posuvná sekční garážová vrata

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Posuvná sekční garážová vrata

posuvná vrata

Posuvná sekční garážová vrata - jedinečné řešení bez snížení výšky místnosti a umožňující průchod i při částečném otevření. Jsou vyráběné z komponentů shodných s průmyslovými vraty určenými pro vysoké provozní zatížení. Konstrukce a povrchová úprava zajišťují vysokou provozní užitnost a dlouhou životnost.

posuvná sekční garážová vrata

Vratové křídlo sestává ze sekcí 50 nebo 61 cm vysokých. Sekce je z 40 mm tlustého sendviče složeného z vnitřního a vnějšího plechu 0,5 mm spojeného polyuretanovou pěnou. Spoje mezi sekcemi jsou speciálně tvarované tak, aby při otvírání nemohla mezi nimi vzniknout mezera, do které by se mohly skřípnout při zavírání vrat prsty.

 

PŘEDNOSTI POSUVNÝCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Horní - boční - spodní těsnění - dokonalá soustava těsnění po celém obvodu vrat
Lehkost ovládání - závěsná kolejnice umožňuje klidný pohyb vrat
Podlahové vedení - tvoří práh v průjezdu
Klika - pro mechanická vrata

 

 


 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

 

VYSVĚTLIVKY:
OL - OSTĚNÍ LEVÉ min. 80 mm
OP - OSTĚNÍ PRAVÉ min. 80 mm
VN - VÝŠKA NADPRAŽÍ min. 90 mm
HG - HLOUBKA GARÁŽE

PŘEDPOKLADY:

  • hotový začištěný stavební otvor, popř. hotová nosná konstrukce (zesílení obvodu otvoru)
  • dokončená rovná podlaha, spád v dráze posuvu vrat maximálně 0,5 cm/bm
  • přívod el. energie do zásuvky 230V, 50Hz, 6A
  • rovinnost stěn a podlahy
ZPŮSOB OSAZENÍ VÝROBKU:
  • pomocí hmoždinek a vrutů do zdiva nebo konstrukce zesilující obvod otvoru
  • vlastní uchycení pohonu a vodicích prvků je vhodné předem konzultovat s dodavatelem
PROVOZ A ÚDRŽBA:
Údržbu strojních částí provádí dodavatel nebo odborná firma v rámci záručního a pozáručního servisu. Vzhledem k vysoké spolehlivosti všech komponentů je požadavek na běžnou údržbu minimální. Jedná se prakticky o zachování čistoty v prostoru vrat, vodicích lišt apod. a kontrolu nepoškozenosti jednotlivých dílů (vodící kladky, panty, atd.)

 

ko