Komponenty solárního systému

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Komponenty solárního systému

komponenty solární systém

Základní součástí solárního systému je sluneční kolektor. V solárním bojleru s výměníkem je zajištěn vlastní ohřev TUV. Může být osazen dalšími výměníky pro ostatní zdroje tepla či elektrickým topným tělesem. Solární instalační jednotka sestává z oběhového čerpadla, potřebných pojišťovacích prvků a měřidel. Další důležitou součástí je solární regulace, která řídí činnost oběhového čerpadla. V nejjednodušším provedení se skládá ze dvou čidel. Solární soustava dále obsahuje expanzní nádobu, odvzdušňovací ventil a plnicí armaturu. A nesmíme zapomenout na příslušenství k montáži na střechu.

 

solární systém v rodinném domě

 

Zachycením slunečních paprsků na absorpční ploše pod speciálním solárním sklem plochého solárního kolektoru proměňujeme sluneční energii na energii tepelnou. Z absorpční plochy je teplo odváděno do sběrných trubek vedoucích do výměníku tepla, v němž dochází ke kumulaci již vytvořené teplené energie. Z důvodu pravidelného střídání ročních období a rozdílné doby slunečního svitu v jednotlivých dnech je tuto tepelnou energii nutně efektivně kumulovat, a využívat tak její možnosti v době „nepříznivých podmínek". Proto je velmi důležité celý systém správně nadimenzovat v  závislosti na očekávané spotřebě (TUV, vytápění, ohřevu bazénu). Tento fakt se neodráží jen v pouhém počtu solárních kolektorů (přepočtených na m2 kolektorové plochy), ale i v jejich umístění a natočení, velikosti zásobníku, izolaci potrubí, kvalitní regulaci a vhodných regulačních prvcích.

Jakou plochu kolektorů potřebujete?

komponenty

ko