Dotační program Zelená úsporám

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám je určen pro podporu realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Dotace mohou být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31.12.2012.

Žádosti o podporu budou přijímány do 31.12. 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.

Hlavní výhodou dotačního programu Zelená úsporám je, že dotaci získá každý, kdo o ni požádá a zároveň splní předepsané podmínky. Předpokladem k získání dotace je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí.

Oblasti podpory:

 A. Úspora energie na vytápění                                                                                                                                        

 - komplexní zateplení obálky budovy

 - kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy:

    - zateplení vnějších stěn

    - zateplení střechy nebo nejvyššího stropu

    - zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad zeminou nebo nad nevytápěným prostorem, stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem

    - výměna oken

    - pořízení systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

 B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Opatření, které povede k úsporám energie, musí provést firma, která je zapsána v oficiálním Seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám a musí k tomu použít výrobky, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií programu Zelená úsporám.

ZÁPIS VPO PROTIVANOV, a.s. V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM - více informací

Změny v programu Zelená úsporám

10.8.2009 vyhlásil Státní fond životního prostředí spolu s Ministerstvem životního prostředí změny v podmínkách programu Zelená úsporám. Hlavním cílem těchto změn bylo přiblížit dotace i menším projektům s nižšími investicemi.

Nové změny v podmínkách umožňují zažádat o dotaci v oblasti A.2 (úspora energie na vytápění - dílčí zateplení) na jakékoli úsporné opatření (výměna oken, zateplení střechy, zateplení podlahy apod.) za předpokladu dosažení kvalitativních kritérií a požadované úspory roční měrné potřeby tepla o minimálně 20%. Pro získání dotace už není nutné provádět několik opatření najednou, a tudíž tak umožňuje žádat dotace i těm, kteří si nemohou dovolit tak velké investice.

V rámci programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu v této výši:

Rodinné domy


Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady. 

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií
na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.

 Podporované opatření

 Výše podpory

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 40 kWh/m2

2200 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 70 kWh/m2

1550 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy 

Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření.

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení měrné roční potřeby tepla
na vytápění o 30 %
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

 850 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení měrné roční potřeby tepla
na vytápění o 20 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

650 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy
 

 

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel,
nejpozději však do 31. března 2010:

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční
potřeby tepla na vytápění, projekt a odborný
dozor

20 000 Kč

Bytové domy


Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady.
Na žadatele - právnické osoby a fyzické osoby podnikající - se navíc vztahují pravidla
pro poskytování veřejné podpory, tyto subjekty mohou žádat v režimu de minimis,
nebo blokové vyjímky. 

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií
na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů.

 Podporované opatření

 Výše podpory

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 30 kWh/m2

1500 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 55 kWh/m2

1050 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla
na vytápění o 30 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

 600 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla
na vytápění o 20 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
 


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel,
nejpozději však do 31. března 2010:

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění

15 000 Kč/BD

A - Podpora na projekt resp. odborný dozor

2 000 Kč/byt. jednotka
(maximálně 5 % z výše
poskytnuté podpory
na investiční akci)

 

             ko